Jak zażywać antybiotyki?

Każda osoba, która musi zażywać antybiotyki, powinna stosować się do zaleceń lekarza lub farmaceuty. Nie wolno bowiem samodzielnie zwiększać sobie dawki leku. Warto także pamiętać, iż podczas antybiotykoterapii nie jest wskazane ...

Oporność na antybiotyki

Celem stosowania antybiotyków jest zwalczenie infekcji bakteryjnej. Tymczasem w niektórych przypadkach może się okazać, że zażywanie tych leków zgodnie z zaleceniem lekarskim, jest nieskuteczne. Jest to spowodowane opornością bakterii ...