Penicylina – pierwszy antybiotyk

Pierwszym odkrytym antybiotykiem jest penicylina. Tego odkrycia dokonał Alexander Fleming. Obecnie wyróżnia się wiele innych antybiotyków, jednak penicylina często stosowana jest przez lekarzy.

Historia antybiotyków

Antybiotyki są obecnie bardzo rozpowszechnione w medycynie. Trudno wyobrazić sobie leczenia zakażeń bakteryjnych bez udziału antybiotyków. Dzięki nim, zostało opanowanych wiele, groźnych chorób, które często przyczyniały się do ...