Penicylina – pierwszy antybiotyk

cholinki miód Twinrix Adult

Pierwszym odkrytym antybiotykiem jest penicylina. Tego odkrycia dokonał Alexander Fleming. Obecnie wyróżnia się wiele innych antybiotyków, jednak penicylina często stosowana jest przez lekarzy.

Penicylinę można pozyskać z hodowli pleśni Penicillum notatum lub Penicillum chrysogenum. Dzięki tym pleśniom otrzymuje się benzylopenicylinę oraz fenoksymetylopenicylinę. Jednakże znaczna część bakterii wykazuje oporność na działanie benzylopenicyliny. Penicylinę można także pozyskać w sposób półsyntetyczny. Część z nich potrafi zwalczać tylko jeden rodzaj drobnoustrojów, jak np. oksacylina czy metycylina. Niektóre z kolei posiadają znacznie szerszy zakres działania. Do nich zalicza się m.in. ampicylina. Problem oporności drobnoustrojów dotyczy także antybiotyków półsyntetycznych. W medycynie dość powszechne jest wykorzystanie antybiotyków półsyntetycznych, które charakteryzują się szerokim spektrum działania.

Stosowanie penicylin ogranicza zażywanie niektórych leków. Dotyczy to np. salicylanów, które mogą spowodować znaczne nasilenie działania penicyliny. Ta grupa antybiotyków cechuje się również stosunkowo małą toksycznością. Zdarzają się jednak przypadki rozwoju reakcji alergicznej w wyniku spożywania penicyliny.

altargo

Zostaw komentarz